Genua

Racinggenua eller Genua 1

Skärning och material bestäms av faktorer som klassregler, krav på prestanda och livslängd och inte minst vad plånboken tillåter.

En liten genua kan med fördel sys i vanlig dacron med crosscutskärning (se fig.1), men med ökad storlek på segelt ökar också  krafterna i seglet och man bör överväga en övergång till laminatduk med triradiell skärning ( se fig. 3) eller en multidirectional duk med crosscutskärning.

Prisökningen, att gå från crosscut / dacron till radiell skärning i polyesterlaminat är ca 30 % och det är väl investerade pengar. För den som kappseglar och prioriterar prestanda och inte är priskänslig, gäller mer exotiska dukar som spektra eller kevlar


Exempel på en multidirectional duk i förseglet och en triradiell stor. Kolla också lattan som lyfter ut akterstaget.
 

1 Crosscut dac., 2 Biradial dac/lam, 3 Triradial dacr/lam

Krafter
Om man studerar hur krafterna orienteras i en genua så förstår man varför en triradialgenua töjer sig mindre när det börjar "kula" i.

Hur bra dacronduk man än väljer kommer den att belastas diagonalt över duken vilket ger töjning. Tänk ex.vis en linje från skothornet till mittpunkten på förstaget. Längs denna linje finns inga trådar i en crosscutskuren genua, vilket medför dålig förmåga att ta upp krafter, vilket medför töj som i sin tur medför att seglet blir bukigare.

Det går att kompensera en del med tyngre duk men då med något sämre prestanda i lätt väder.


En fullradialgenua i mylar

De nya dukarna som kommer allt mer, är så kallade mulidirektionella. Det innbär att man har lagt fibrer i flera olika riktningar. Dessa dukar kan skäras på det gamla hederliga sättet sk crosscutskärning.  Det blir mindre spill på duken och snabbare att skära och att sy. Dessa segel erövrar mer och mer av marknaden, och i kombination med limning med Q-Bondsystemet, särskilt på segel utan taft, så blir det fantastiska segel.  Seglet blir  lättare eftersom det är färre sömmar med dubbla duklager, och oerhört släta


D4-segel

Nästa generation med high-tech-segel. Segelduken tillverkas specifikt till just ditt segel. Seglet levereras från duktillverkaren i 4-6  delar beroende på storleken, som hopfogas med Q-bonds system för limning av segelduk till färdigt membran. Detta membran innehåller trådsystem som löper från skothorn/halshorn i bågar upp till toppen av seglet, men också trådsystem som förbinder skothorn med halshorn. Tätt mellan trådarna nära hornen där det finns stora laster, glest mitt inne i seglet där krafterna är små. Vi har högupplösta bilder att skicka till dig som vill se hur det ser ut. Vi glömde säga: det här är för dig om är beredd att betala lite extra för ultimata prestanda.

Självklart kan du läsa mer om dukar och skärningar här på Royal Marine men även på Polyant / Dimension

Royal Marine Tändsticksvägen 8
593 38 Västervik
Tel: +46 490 177 00
Tel: +46 490 177 14
Fax: +46 490 358 83
Kontakta oss