Instruktioner för rullfockskapell

 • Rulla in seglet med visst motstånd i skotet för att rullen inte ska bli för stor. Detta är speciellt viktigt med nya segel.
 • När seglet är helt inrullat kan du fortsätta att rulla några extra varv och  låta skotet rulla upp sig några varv på rullen, så att detta låser fast seglet i inrullat skick. Du kan också slå en lina eller ett band runt rullen vid skothornet, om du vill ta bort skotet.

 • Fäst förvaringspåsen på mantåg eller pulpit. Öppna påsen och leta fram toppen på kapellet.

 • Koppla spinnakerfallet / extra fockfall i hissbandet i toppen av rullfockskapellet.

 • Sätt ihop dragkedjan i toppen av kapellet, så att kapellet omsluter segelrullen.

 • Vik runt och fäst kardborreförslutningen som skyddar toppen av dragkedjan.

 • Sätt fast gummicorden med sin hake på något lämpligt ställe bredvid rullen.

 • Hissa kapellet. Dragkedjan dras nu ihop automatiskt med hjälp av gummicorden.

 • Hissa kapellet upp till toppsvirveln, ej förbi den.
 • Lägg fast fallet och sträck kapellet nedåt med hjälp av linan i nederkant av kapellet . Linan kan oftast läggas fast runt / igenom någon detalj på rullen eller någon däcksdetalj.
 • Drag nu till snörningen. Du bör dra till linorna växelvis så att linorna inte låser varandra.
 • Lägg nu fast linan i den rostfria ringen ordentligt.
 • Om kapellet har 2 snörsektioner så börja med den övre sektionen.

Sätt ihop dragkedjan och fäll ner skyddet och tryck till kardborreförslutningen . Fäst nu plasthaken så att gummicorden kan dra igen dragkedjan när du hissar kapellet.


Ett dåligt snört kapell börjar alltid att fladdra när vindstyrkan ökar. Detta ger nötning på både kapell och segel, samt kan medföra missfärgning på seglet. Dessutom blir det störande för omgivningen. Förvissa dig därför alltid om att du har snört kapellet ordentligt och att det är åtdraget ända upp i toppen, samt att linan är säkert fastlagd.

 
Rullkapell Rullfockskapell
Ihopsnört rullkapell


När kapellet är helt nytt är duken till en början mycket stel varför det krävs extra noggrannhet och kontroll att toppsektionen är ordentligt ihopdragen. Om du har ett kortare segel hissat under kapellet, som inte fyller ut kapellet ordentligt i toppen, kommer toppen inte att bli tillräckligt hårt snörd, med ökad risk för fladder som följd.


Vid nedtagning av kapellet kan man lämpligen stuva ner det direkt i den medföljande förvaringspåsen så att man kan hissa det direkt ur påsen nästa gång. Sätt gärna fast påsen på mantåget eller i pulpiten med de snören som sitter på var sida om säcken.

 

OBS !!
Tänk på att kontrollera passform mm första gången du hissar kapellet. Om du är missnöjd med något som kan föranleda en ändring eller byte av kapell måste det återlämnas oanvänt och i nyskick.

Tänk på mögelrisken!
Om du monterar kapellet på ett fuktigt segel och inte ska segla på flera veckor är risken för mögelangrepp stor. Även ett undanstuvat fuktigt kapell möglar.
Mögel är näst intill omöjligt att få bort.

Några fördelar med ett kapell från Royal Marine:

 • Markiluxväv- marknadens bästa och dyraste
 • Spiraldragkedja av polyester. Lättare att stänga och öppna och överlägsen livslängd.
 • Våra patenterade beslag med blockskiva.
 • Dubbel snörning på kapell längre än 13 m.
 • Slitageskydd vid lådan(hopsättningsmekanismen)
 • ventilerad förvarings- och hanteringspåse.
 • Särsklda lösningar för "jumbokapell"
Royal Marine Tändsticksvägen 8
593 38 Västervik
Tel: +46 490 177 00
Tel: +46 490 177 14
Fax: +46 490 358 83
Kontakta oss