Fock

Focken är normalt ett segel som inte överlappar masten. En 100% fock utnyttjar hela förstagets längd och kräver en skotpunkt ungefär tvärs ut från masten.

Vanligen får man montera en ny kort skotskena innanför och framför genuaskenan. Tack vare en spetsigare skotvinkel kan båten segla högre i vind än med genua.

Focken kan förses med genomgående topplatta och 2 förlängda lattor vilket medför att den kan förses med akterrunda vilket ger en större area. Det är ett utmärkt kryssegel, eftersom det går högt i vind och är snabbt och bekvämt att skota.

Focken är ett utmärkt segel att komplettera rullgenuan med. Även om man har en riktigt bra rullgenua med rullkompensator blir det aldrig detsamma som att segla med en fock i sin fulla storlek. Om man inte duckar för hårdvindssegling kanske man bör överväga att investera i en hårdvindsfock,kulingfock eller stormfock.

Självslående fock eller selftacker

Självslående focksystem kan monteras på de flesta båttyper ibland även på de med inre förstag (sk. babystag), som t ex Scampi. Erfarenheten visar att även båtar, som normalt är beroende av stora genuafockar, seglar förbluffande bra med självslående fock även på lätt kryss. Vid segling i mer öppen vind går det självklart lite trögare men då finns ju inget behov av självslående fock utan man får välja mellan lägre fart eller skifta till en genua eller gennaker.

Förklaringen till att båten i lättare vind seglar så mycket bättre än med exempelvis en genua 3 av motsvarande storlek ligger i seglets form. En genua 3 är ett plant hårdvindssegel som ger dåligt driv i lättare vindar, medan en självslående fock kan designas rundare, vilket ger bra driv även i lättare vind.. Med rullbara lattor, böjbara eller stående parallellt med förliket, kan en självslående fock med lattor användas till rullfocks-system. System för självslående fock finns för de flesta standardbåtar.

Både stor och fock uppe

Självslående 110%-fock, rullbar och revbar

Ett bra exempel på hur man kan underlätta sin segling. Notera de stående lattorna.

Revbar självslående fock
-Omöjligt! Säger du. En 110 %-fock kan inte vara självslående, och en självslående inte revbar .-Möjligt säger vi om man tänjer lite på begreppen.. Titta på bildserien nere till vänster. På den vänstra bilden är focken i full storlek och man ser tydligt akterrundan som i detta fall begränsas av de raka spridarna, men ändå ger en area som motsvarar en 110%-fock .

På en rigg med svepta spridare kan akterrundan göras betydligt större, se bilden på Contrrast 33 ovan. Självklart måste hänsyn tas till eventuella klassregler i sammanhanget. Notera också de vertikala lattorna som är förutsättningen för såväl akterrunda som revbarhet. På de övriga bilderna i bildserien kan du se seglet stegvis minska till storleken av en liten stormfock. Hur skotningen fungerar framgår av bilden nedan


Contrast 33 Vertikala lattor fock