Genua

Genua 1

Skärning och material bestäms av faktorer som klassregler, krav på prestanda och livslängd och inte minst vad plånboken tillåter.

Pris och kvalité

En liten genua kan med fördel sys i vanlig dacron med crosscutskärning (se fig.1), men med ökad storlek på segelt ökar också krafterna i seglet och man bör överväga en övergång till laminatduk med triradiell skärning ( se fig. 3) eller en multidirectional duk med crosscutskärning.

Om du inte är priskänslig

Prisökningen, att gå från crosscut / dacron till radiell skärning i polyesterlaminat är ca 30 % och det är väl investerade pengar. För den som kappseglar och prioriterar prestanda och inte är priskänslig, gäller mer exotiska dukar som spektra, kevlar eller kolfiber

Exempel på en multidirectional duk i förseglet och en triradiell stor.
Dacrongenua i radialutförande
Membransegel i kevlarduk