Spinnaker/Gennakerstrumpa

 Se vår film spinnakerstrumpa  När du sett klart. Stäng fliken längst upp på sidan.

Många av de segelbåtar som byggts under de senaste fyrtio åren har en eller flera spinnakrar eller gennakrar i sin utrustning, men tyvärr är det många som vid nöjessegling ligger undanstuvade i förpiken, om de över huvud taget finns med ombord.

Det är synd, eftersom detta segel verkligen kan ge seglingen en extra dimension. Varför är det då så få som nöjesseglar med spinnaker?
Säkert handlar det om en kombination av osäkerhet, okunskap och underbemanning och kanske ytterligare skäl.

Vi på Royal Marine i Västervik har sedan 20 år tillbaka tillverkat en strumpa för spinnakrar och gennakrar, som vi har patent på. Den gör det möjligt för de flesta att under säkra former, även med liten och okunning besättning, pröva på spinnaker/gennaker-segling. Om det börjar trassla och osäkerheten börjar komma krypande så är det bara att dra i manöverlinan och vips så har man stängt in” vilddjuret”.

Det som sker då är att man drar ned en lång tygstrumpa (spinnakerstrumpan) över hela seglet som då blir ihopsamlat och helt kraftlöst. Därefter är det bara att släppa på fallet och dra ned spinnakerstrumpan på däck eller direkt ner i påsen.

Självklart kan strumpan dras ned bara tillfälligt, exempelvis i samband med gipp eller annan manöver. Vid avslutad segling ligger seglet kvar i spinnakerstrumpan, färdigpackat för nästa segling.

Om du ensamseglar kan du mot en liten merkostnad få en förlängd manöverlina som räcker ända bort till sittbrunnen.

En Spinnaker/Gennakerstrumpa kostar idag 585:-/m inkl moms

Nu med egen kanal för manöverlinan
Efter avslutad segling sätter du fast skothornen i banden på trattens båda sidor